Gemeenteberichten

De volledige gemeenteberichten worden alleen op papier verstuurd aan leden en belangstellenden. U kunt u hiervoor opgeven via de adresbeheerder Wieneke Groot cga@wienekegroot.nl. Gemeenteberichten worden 5 x per jaar verzonden, met daarbij 4 x het kwartaalblad “In Beweging”. De abonnementskosten zijn € 26,- per jaar.

De agenda is ook online beschikbaar. De huidige agenda is Agenda Arnhem september-november 2017

De online gemeenteberichten zijn beschikbaar: juni – september 2017

Hier kunt u zich aanmelden voor de E-berichten. Dit zijn incidentele berichten die af en toe verzonden worden.