Gemeenteberichten

De volledige gemeenteberichten worden alleen op papier verstuurd aan leden en belangstellenden. U kunt u hiervoor opgeven via de adresbeheerder Wieneke Groot cga@wienekegroot.nl. Gemeenteberichten worden 5 x per jaar verzonden, met daarbij 4 x het kwartaalblad “In Beweging”. De abonnementskosten zijn € 26,- per jaar.

De agenda is ook online beschikbaar. De huidige agenda is Agenda Arnhem april – mei 2017

Een verkorte webversie van de gemeenteberichten kunt u hier inzien.

De online gemeenteberichten zijn beschikbaar: februari – maart 2017

Hier kunt u zich aanmelden voor de E-berichten. Dit zijn incidentele berichten die af en toe verzonden worden.