Gemeenteberichten

De volledige gemeenteberichten worden alleen op papier verstuurd aan leden en belangstellenden. U kunt u hiervoor opgeven via de adresbeheerder Bé de Klein, e-mail bedeklein@gmail.com. Gemeenteberichten worden 5 x per jaar verzonden, met daarbij 4 x het kwartaalblad “In Beweging”. De abonnementskosten zijn € 35,- per jaar.

De agenda en de webversie van de gemeenteberichten zijn met de knoppen hieronder beschikbaar.

Hier kunt u zich zelf aanmelden voor de E-berichten. Dit zijn incidentele berichten die af en toe verzonden worden. U kunt zich ook zelf weer uitschrijven via de link onderaan ieder e-mailbericht.

Hier wordt de vorige agenda als PDF geopend. Agenda februari – maart

Hier wordt de actuele agenda als PDF geopend. Agenda april – juni

Hier worden de vorige gemeenteberichten als PDF geopend. GemBer februari – maart

Hier worden de actuele gemeenteberichten in PDF geopend. GemBer april – juni