Gemeenteberichten

De volledige gemeenteberichten worden alleen op papier verstuurd aan leden en belangstellenden. U kunt u hiervoor opgeven via de adresbeheerder Bé de Klein, e-mail bedeklein@gmail.com. Gemeenteberichten worden 5 x per jaar verzonden, met daarbij 4 x het kwartaalblad “In Beweging”. De abonnementskosten zijn € 35,- per jaar.

De agenda is online beschikbaar: Agenda december 2022 – januari 2023. De webversie van de gemeenteberichten is hier beschikbaar.

Hier kunt u zich zelf aanmelden voor de E-berichten. Dit zijn incidentele berichten die af en toe verzonden worden. U kunt zich ook zelf weer uitschrijven via de link onderaan ieder e-mailbericht.